Jak se zbavit plísní a řas v domě?

04.06.2014 14:19

Řešení pro sanaci a odstraňování řas a plísní

produktovým systémem San Marco

Analýza problému

plisneBiologická degradace může vést k narušení vzhledu a celistvosti vnějších a vnitřních stěn a je seriózní hrozbou nejen pro starší a už poškozené objekty, ale i pro novostavby bez viditelné nedokonalosti a defektů. Kromě estetického aspektu může mít přítomnost plísní a řas negativní důsledky na hygienu prostorů a na kvalitu a komfort bydlení. U náchylných jedinců může být zdrojem alergií a ohrozit zdravotní nezávadnost obytného prostoru. Biologická degradace je způsobená mikrobním napadnutím různými druhy organizmů (plísně, lišejníky, řasy a mech), které nachází na stěnách a v okolitým prostředí ideální habitat pro rozvoj a šíření.

 

plisne2

 

SITUACE PŘED ZÁSAHEM

pred

SITUACE PO ZÁSAHU

po

Zastavte biologickou degradaci

Jak zasáhnout v případě narušení

V interiérech

Hlavní příčinou vzniku plísni a hub na vnitřních stěnách budovy je zvýšená vlhkost a kondenzace vodních par na stěnách.

Tento fenomén závisí od mnohých činitelů:

 • Použití energeticky úsporných hermeticky těsných oken
 • Problémy s kapilárně vzlínající zemní vlhkostí
 • Stěna orientovaná na sever
 • Přítomnost rozměrného stěnu zakrývajícího nábytku, který zamezuje optimální cirkulaci vzduchu
 • Místnosti s vysokou vlhkostí anebo s vysokou stálou produkcí vodních par (kuchyně, koupelně)
 • Uplatněné stavební materiály, metody a techniky. Jako prevenci před výskytem plísni doporučujeme eliminaci tepelných mostů, tepelnou izolaci stěn a upřednostnění materiálů dostatečně průdyšných vůči přestupu vodních par, s nízkou nasákavostí.

Jak zasáhnout v případě narušení

V interiérech:

- COMBAT 222 čistící přípravek na odstraňování plísní a řas z povrchů
- COMBAT 333 dezinfekční a protiplísňový prostředek na stěny
- COMBAT 444 dezinfekční protiplísňová přísada do interiérových nátěrů na stěny
- COMBAT555 ochranný prostředek na dřevo proti hubám
- COMBAT 777 vodou ředitelný prodyšný dezinfekční a protiplísňový interiérový nátěr
- COMBAT 999 EW vodou ředitelný prodyšný dezinfekční a protiplísňový interiérový nátěr – vysoká bělost
- COMBATPLUS plně umyvatelný vodou ředitelný akrylátový dezinfekční a protiplísňový nátěr
- SUPERCONFORT vodou ředitelný proti-kondenzační termoizolační prodyšný protiplísňový interiérový nátěr.

V exteriérech:

- COMBAT 111 dezinfekční protiplísňová algicidní přísada do exteriérových nátěrů na steny
- COMBAT 222 čisticí přípravek na odstraňování plísní a řas z povrchů
- COMBAT 333 dezinfekční a protiplísňový prostředek na steny
- COMBAT 555 ochranný prostředek na dřevo proti hubam
- Všechny finalizační exteriérové nátěry jsou algicidní a protiplísňové 

V exteriérech

Externí fasády můžou být kromě plísní zasáhnuté také řasami, machy a lišejníky. Základním faktorem podporujícím růst a rozvoj těchto organizmů je zvýšená koncentrace a hromadění vlhkosti v stavebné konstrukci a v okolitém prostředí.

Hlavními příčinami tohoto hromaděni je:

 • Stěna orientovaná na sever/severozápad
 • Nedostatečná ventilace a vystavení nepřímému slunečnému záření; růst a proliferace řas jsou stimulované neintenzivním slunečným světlem
 • Dlouhodobé vystavení povětrnostním vplyvům
 • Časté tvořeni rosy a jinovatky, t.j. vlhkosti, která vznikla kondenzací vodné páry ve vzduchu
 • Kapilárně vzlínající zemní voda
 • Prosakovaní vody přes praskliny, trhliny a spoje stěn
 • Často polévané rostliny, nacházející se v těsné blízkosti stěny
 • Uplatněné stavební materiály, metody a techniky. Stejně jako u interiérových stěn doporučujeme eliminaci tepelných mostů, tepelnou izolaci fasád a upřednostnění materiálů dostatečně prodyšných vůči přestupu vodných par, s nízkou nasákavostí (omítky, finalizační nátěry).

sanace

POSTUP PRI SANAČNOM ZÁSAHU 

 • Aplikujte COMBAT 222 – čistící přípravek na odstraňovaní plísni a řas z povrchů
 • Omyjte vodou a v případě exteriéru umyjte vysokotlakovým proudem vody
 • Aplikujte COMBAT 333 – desinfekční a protiplísňový prostředek na stěny
 • Nakonec naneste finalizační nátěr s protiplísňovou přísadou pro interiér a algicidní a protiplísňovou přísadou pro exteriér.